สัญญาร่วมทุน

I. ระเบียบการลงทะเบียน

1. เพื่อป้องกันไม่ให้พันธมิตรที่ไม่ใช่คู่ค้าเสียประโยชน์จากการใช้ระบบพันธมิตรของ HENG868 บริษัทจะตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิโดยฝ่ายตรวจสอบ (รวมถึงชื่อ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์) ตามที่พันธมิตรได้แจ้งไว้ตอนที่ลงทะเบียน หากตรวจสอบพบว่ามีพันธมิตรในเครือพยายามในการทำกำไรโดยไม่ถูกต้องหรือมีสมาชิกสมรู้ร่วมคิดกับพันธมิตรรายอื่นเพื่อดำเนินการเก็งกำไรและการกระทำที่ไม่สุจริตอื่นๆ HENG868 จะปิดบัญชีของพันธมิตรและพันธมิตรต้องชดใช้ค่าคอมมิชชั่นและผลประโยชน์ทั้งหมด

2. IP เดียวกัน / ชื่อเดียวกัน / บัญชีเดียวกัน จะสามารถเป็นเพียงแค่ดาวน์ไลน์ของพันธมิตร ซึ่งพันธมิตรไม่สามารถเป็นดาวน์ไลน์ของตัวเองหรือพันธมิตรรายอื่นได้ ผู้ที่มี IP เดียวกัน / ชื่อเดียวกัน / บัญชีเดียวกันเท่านั้น จึงจะสามารถสมัครบัญชีพันธมิตรได้

II. ข้อตกลงและเงื่อนไขในความรับผิดชอบ

1. สิทธิและข้อตกลงของพันธมิตร

1.1 พันธมิตรต้องรับผิดชอบต่อการทำการตลาดและโปรโมตเพื่อส่งเสริม HENG868 อย่างจริงจังเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด พันธมิตรต้องมีการประชาสัมพันธ์การขายและการประชาสัมพันธ์เพื่อโปรโมต HENG868 ในเชิงบวกโดยไม่ละเมิดกฎหมาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการประชาสัมพันธ์การขายและการโปรโมตจะเป็นค่าใช้จ่ายของพันธมิตรเอง

1.2 พันธมิตรต้องไม่ทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต เผยแพร่, แจกจ่าย, รวมถึงโฮมเพจ, โดเมน, โลโก้, การเงิน, หน้าเกม, กราฟิกและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ในระหว่างการส่งเสริมการขาย พันธมิตรควรปกป้องผลประโยชน์ของ HENG868 โดยพันธมิตรจะถูกยกเลิกทันทีเมื่อพบความเสียหายที่กระทำต่อชื่อเสียงของบริษัท

2. สิทธิและข้อตกลงของ HENG868 ต่อพันธมิตร

2.1 ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ HENG868 จะช่วยพันธมิตรเปิดบัญชีสำหรับดาวน์ไลน์ และดูสถานะการเดิมพันของพวกเขา พันธมิตรและสมาชิกต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบนโยบายและขั้นตอนการเป็นสมาชิกของ HENG868 พันธมิตรสามารถเข้าสู่ระบบการจัดการได้ตลอดเวลาเพื่อทำความเข้าใจกับรายงานบัญชีของสมาชิกที่เป็นดาวน์ไลน์

2.2 HENG868 ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือระงับบัญชีใดๆ ของพันธมิตรหรือสมาชิก

2.3 ในบางกรณีหลังจากการตรวจสอบอย่างรอบคอบ HENG868 ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงใดๆ ในข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนตามดุลยพินิจ การแก้ไขปรับเปลี่ยนอาจรวมถึง Commission range, payment procedures, และกฎระเบียบอื่นๆ หากพันธมิตรคัดค้านการแก้ไขเพิ่มเติม พันธมิตรสามารถยกเลิกสัญญาได้ หากไม่มีการคัดค้านจากพันธมิตรหลังจากการแก้ไขถือเป็นเห็นด้วยและยอมรับข้อตกลงใหม่

III. ข้อตกลงและระยะเวลาการยุติสัญญา

1. ระยะเวลาและการยุติ

"ข้อตกลงพันธมิตรเริ่มต้นหลังจากความสำเร็จในการสมัครเป็นพันธมิตร พันธมิตรอาจบอกเลิกสัญญานี้เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบภายใน 7 วัน ก่อนที่สัญญาจะสิ้นสุดลง พันธมิตรอาจส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปที่: 123@123.com หากพันธมิตรละเมิดข้อตกลงขอ พันธมิตร HENG868 มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า"

2. ข้อมูลเป็นความลับ

ในระหว่างสัญญาเว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก HENG868 ในการใช้เอกสารที่เป็นความลับดังกล่าวตามที่จำเป็นในอนาคต พันธมิตรตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของ HENG868 แก่บุคคลที่สาม เป็นหน้าที่ของพันธมิตรที่จะบังคับใช้การรักษาความลับของเอกสารหลังจากสิ้นสุดสัญญา

3. ยุติการเป็นพันธมิตรโดยปราศจากเงื่อนไข

หากพันธมิตรโฆษณา HENG868 โดยการส่งสแปมในปริมาณมาก เราจะยุติข้อตกลงทันที พร้อมตรวจสอบและระงับบัญชีพันธมิตรโดยไม่มีข้อแม้ พันธมิตรไม่สามารถเรียกร้องหรือรายงานแถลงการณ์เรียกร้องใดๆ เกี่ยวกับเรา หรือสัญญาใดๆ และไม่มีอำนาจผูกมัดเราภายใต้ข้อผูกพันใดๆ

4. ความสัมพันธ์ผู้ทำสัญญา

หากพันธมิตรโฆษณา HENG868 โดยการส่งสแปมในปริมาณมาก เราจะยุติข้อตกลงทันที พร้อมตรวจสอบและระงับบัญชีพันธมิตรโดยไม่มีข้อแม้ พันธมิตรไม่สามารถเรียกร้องหรือรายงานแถลงการณ์เรียกร้องใดๆ เกี่ยวกับเรา หรือสัญญาใดๆ และไม่มีอำนาจผูกมัดเราภายใต้ข้อผูกพันใดๆ

5. ปฏิเสธความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการเป็นพันธมิตรนี้เราจะไม่เผยแพร่ธุรกรรมว่าเว็บไซต์ของเราจะดำเนินการโดยปราศจากการแทรกแซงหรือข้อผิดพลาด ดังนั้นจะไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาขึ้น

6. กฎระเบียบ

ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของฟิลิปปินส์โดยไม่คำนึงถึงเขตอำนาจศาล การดำเนินการทางกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ต้องนำมามอบให้กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ คุณรับทราบและอ่านข้อตกลงฉบับนี้อย่างเป็นเข้าใจและยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎและเงื่อนไขทั้งหมด และเมื่อใดก็ตามที่คุณยอมรับว่าคุณได้ตัดสินใจอย่างอิสระโดยเต็มใจที่จะเข้าร่วมและไม่ต้องพึ่งพาคำแถลง การรับประกันและการเป็นตัวแทนใดๆนอกเหนือจากข้อตกลงนี้ โดยดาวน์โหลดบทความส่งเสริมการขายของเราและเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณ คุณเห็นด้วยอย่างชัดแจ้งที่จะทำสัญญาตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ

การบริการลูกค้าออนไลน์1 การบริการลูกค้าออนไลน์2

ดาวน์โหลด Heng868 Sports App

ไปที่เวอร์ชันมือถือ

X
ดาวน์โหลดปลั๊กอิน Anti-hijacking (ระบบ windows เท่านั้น)
คำแนะนำการใช้งาน: คลิกเพื่อเรียกใช้ไฟล์ฟอร์แมท BAT หลังจากดาวน์โหลด กดปุ่มใดก็ได้ แล้วรอจนกว่าจะขึ้นว่า เสร็จสมบูรณ์ ***กรุณาลอง Google DNS ก่อน*

password_expired_update

用户名

请确认您的用户名,如不正确请联系在线客服协助

新密码

ความยาวของรหัสผ่านต้องอยู่ระหว่าง 6-16 ตัวอักษร และต้องเป็นตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้น

确认新密码

确认密码与密码不正确,请重新输入

绑定的银行卡后6位

银行卡后6位核实不正确,请重新输入

password_expiredpassword_expired_cs